hoe noem je iemand uit iran

In Iran worden mensen Iraniërs genoemd en delen ze een gemeenschappelijk cultureel systeem. Iraniërs zijn moedertaalsprekers van het Perzisch en zij vormen meer dan de helft van de bevolking van Iran. Hoe noem je iemand uit Iran? Met andere woorden, hoe worden mensen uit Iran genoemd? Een persoon uit Iran en/of een burger van Iran is een Iraniër.

Source: upload.wikimedia.org

Wat is het geloof in Iran?

De mensen van Iran worden Iraniërs genoemd en de overheersende religie in Iran is de islam. Iraanse moslims zijn meestal sjiieten, met een soennitische minderheid. Er zijn ook aanzienlijke populaties van zoroastriërs, christenen en joden in Iran.

Source: www.intltravelnews.com

Hoeveel mensen uit Iran in Nederland?

Iraniërs in Nederland worden soms aangeduid met afgebroken termen als “Nederlands-Iraniërs”, “Iraans-Nederlands”, “Nederlands-Perzisch” of “Perzisch-Nederlands”. De meerderheid van de Iraniërs in Nederland zijn etnische Perzen, maar er zijn ook een aanzienlijk aantal Iraanse Azerbeidzjanen, Koerden en Turkmenen. Volgens de Nederlandse volkstelling van 2012 wonen er ongeveer 56.000 mensen met de Iraanse nationaliteit in Nederland.

Related Articles

Back to top button