hoe noemt de puinhoop van keien en rotsen die door een terugtrekkende gletsjer wordt achtergelaten

Een zwerfsteen is een grote rots die is achtergelaten door een zich terugtrekkende gletsjer. Omdat ze door het ijs zijn getransporteerd, verschillen ze vaak van de rotsen die inheems zijn in het gebied waarin ze worden gevonden. Een stuwwal is sediment dat is afgezet door een gletsjer. Een grondmorene is een dikke laag sediment die is achtergelaten door een terugtrekkende gletsjer.

Source: www.klimadebat.dk

Een morene is een stapel stenen en puin die is achtergelaten door een zich terugtrekkende gletsjer.

Een morene is elke opeenhoping van ongeconsolideerd puin (regoliet en gesteente), ook wel glaciale tot genoemd, die voorkomt in zowel de huidige als de voormalige vergletsjerde gebieden. Morenen worden gevormd door de werking van gletsjers: ze kunnen zijn samengesteld uit puin dat in grootte varieert van slibachtige deeltjes tot grote rotsblokken. De belangrijkste soorten morenen zijn grondmorenen, eindmorenen, mediale morenen, laterale morenen en recessiemorenen. Grondmorenen zijn opeenhopingen van grond die door een gletsjer op een gesteente zijn afgezet; eindmorenen markeren het verst bereikbare gebied van een gletsjer; mediale stuwwallen ontstaan ​​wanneer twee gletsjers elkaar ontmoeten en hun puin op elkaar deponeren; langs de zijkanten van een gletsjer worden stuwwallen gevormd; recessiemorenen vormen zich aan het einde van een ijstijd wanneer het ijs zich terugtrekt.

Source: res.cloudinary.com

De grootte en samenstelling van een stuwwal kan variëren afhankelijk van het type gletsjer en het klimaat.

Moraines zijn opeenhopingen van ongeconsolideerd puin die worden gevormd wanneer een gletsjer zich terugtrekt. De grootte en samenstelling van een stuwwal kan variëren, afhankelijk van het type gletsjer en het klimaat. Moraines kunnen worden geclassificeerd op basis van hun sedimentaire samenstelling of hun vorm.

Related Articles

Back to top button