if the collection period lengthens compared to historic figures and industry averages, what might the reason be?

Als de inningsperiode langer wordt in vergelijking met historische cijfers en sectorgemiddelden, kan dit komen door een verslechtering van de inbaarheid van vorderingen. Een laag cijfer wordt als het beste beschouwd, omdat het betekent dat klanten op tijd betalen en dat het bedrijf de middelen heeft om zijn eigen rekeningen te betalen. Als de verzamelperiode langer wordt, kan dit een indicatie zijn van enkele mogelijke problemen voor het bedrijf, waaronder slechte AR-beheerpraktijken.

Source: cdn.educba.com

Which of the following formula computes the average collection period?

De gemiddelde incassoperiode is het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om haar vorderingen te innen. Als de inningsperiode langer wordt in vergelijking met historische cijfers en sectorgemiddelden, kan dit te wijten zijn aan een verslechtering van de inbaarheid van vorderingen. Dit kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, zoals een toename van het aantal achterstallige rekeningen of een afname van de gemiddelde betalingstermijn.

Source: o.quizlet.com

Which of the following formula computes the average collection period quizlet?

Als de inningsperiode langer wordt in vergelijking met historische cijfers en sectorgemiddelden, is de meest waarschijnlijke verklaring een verslechtering van de inbaarheid van vorderingen. Dit kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder veranderingen in de mix van klanten (bijv. meer kredietwaardige klanten worden vervangen door minder kredietwaardige), verlenging van de betalingstermijnen of gewoon een toename van het totale niveau van uitstaande vorderingen.

De formule voor het berekenen van de gemiddelde incassoperiode is Gemiddelde debiteuren / Gemiddelde dagelijkse omzet. Deze ratio meet hoe lang het gemiddeld duurt voordat een bedrijf de betaling van zijn verkopen incasseert. Een langere incassoperiode geeft aan dat het langer duurt voordat het bedrijf de betaling van zijn verkopen ontvangt, wat te wijten kan zijn aan een verslechtering van de inbaarheid.

Redenen voor een verlengde incassoperiode

Er zijn een paar mogelijke redenen waarom de verzamelperiode langer kan zijn in vergelijking met historische cijfers en sectorgemiddelden. Een mogelijkheid is dat de vorderingen minder inbaar zijn geworden, waardoor het moeilijker is om klanten op tijd te laten betalen. Dit kan komen door een verandering in de klantenmix, met meer klanten die minder snel op tijd betalen of langere betalingstermijnen hebben. Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een verslechtering van de kredietkwaliteit van de vorderingen, waardoor deze moeilijker te innen zijn. Dit kan te wijten zijn aan een toename van dubieuze debiteuren of traag betalende facturen. Ten slotte is het ook mogelijk dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in het bedrijfsbeleid ten aanzien van incasso’s, zoals het verlengen van betalingstermijnen of het aanbieden van kortingen bij vervroegde betaling.

De impact van een verlengde incassoperiode

Wanneer de incassoperiode langer wordt vergeleken met historische gegevens en bedrijfsmiddelen, kan dit het gevolg zijn van verslechterde collecteerbaarheid van vorderingen. Dit betekent dat bedrijven moeilijker hun geld innen bij debiteuren. Er zijn een aantal verschillende redenen waarom dit kan gebeuren.

Ten eerste kan het soms moeilijk zijn om contact te krijgen met debiteuren die betalingen uitstellen. Ze kunnen verhuisd zijn of hun contactgegevens hebben veranderd, waardoor ze moeilijk te bereiken zijn. Bedrijven kunnen ook te m

Hoe u uw ophaalperiode kunt verbeteren

Als de inningsperiode langer wordt in vergelijking met historische cijfers en sectorgemiddelden, kan dit te wijten zijn aan een verslechtering van de inbaarheid van vorderingen. Om uw incassoperiode te verbeteren, moet u de gemiddelde inningsperiode van uw bedrijf berekenen en begrijpen en de resultaten vergelijken met het gemiddelde van uw branche. Als u de gemiddelde inningsperiode van uw bedrijf kent, kunt u uw cashflow- en kredietbeleid beter beheren. Ook leert u hoe u de incassoperiode kunt berekenen en gebruiken om uw debiteurenbeheer te verbeteren.

Related Articles

Back to top button